PRZESTRZENNE

Rusztowania Modex firmy HARSCO są uniwersalnymi modułowymi rusztowaniami węzłowymi o dużej elastyczności zastosowań.

Nośne stojaki z rury rusztowania o średnicy 48,3 mm wyposażone są w przyspawane co 50 cm krążki połączeniowe. Krążki połączeniowe umożliwiają przyłączenie odpowiednio do maksymalnie 8 elementów poziomo jak i ukośnie. 

Rygle poziome mają różną długość. Mogą być zamontowane w rusztowaniach o rzutach prostokątnych i ukośnych.

Systemowe długości rygli poziomych wynoszą:

  • 0,74 m, 0,82 m, 0,90 m,
  • 1,01 m, 1,13 m, 1,25 m,
  • 1,50 m, 1,80 m, 2,00 m,
  • 2,50 m, 3,00 m, 4,00 m.

Przy wykorzystaniu systemowych długości oraz z zachowaniem optymalnych odstępów można zbudować rusztowania robocze, ochronne oraz przestrzenne. Poza tym modułowy rodzaj konstrukcji umożliwia budowę klatek schodowych, podestów, trybun dla widzów itp.

Końce wszystkich rygli poziomych i stężeń wyposażone są w specjalne przyłącza węzłowe, które
zawierają klin, którego konstrukcja uniemożliwia jego odłączenie.

Dzięki temu możliwe jest szybkie, pewne i łatwe zaczepienie oraz zaryglowanie na krążku połączeniowym stojaka pionowego. Kliny zostają wbite z góry na dół za pomocą 500 g młotka aż do oporu. W ten sposób powstaje połączenie o wysokiej sztywności węzła. Górna część przyłącza węzła nie musi przy tym bezpośrednio przylegać do rury stojaka.

Stężenia pionowe zostały generalnie zaprojektowane do wysokości kondygnacji 2,00 m i są dostępne dla wszystkich długości systemowych. Specjalne długości dostępne są na życzenie. Potrzebne powierzchnie robocze można wykonać z seryjnych elementów rusztowań Bosta 70 lub Bosta 100 lub dostępnych w handlu desek/dyli.