MURARSKIE

Rusztowanie ramowe BOSTA 100 firmy HARSCO spełnia wszystkie wymagania normy DIN 4420, jak również Dokumentu Harmonizującego HD 1000 oraz uwzględnia postanowienia norm PN-M-47900. Rusztowanie może być stoso- wane jako:

  • rusztowania fasadowe w 6 grupie rusztowań (obciążenie użytkowe 6,0 kN/m2),
  • rusztowania ochronne (dla upadku z wysokości powyżej 2,0 m),
  • rusztowania ochronne dekarskie.

Maksymalna wysokość montażowa w wykonaniu standardowym wynosi 24 m. W przypadku rusztowań wyższych albo odbiegających od standardowego wykonania należy wykonać w każdym przypadku obliczenia statyczne. Z elementów systemowych Bosta 100 można również montować

  • rusztowania przejezdne
  • rusztowania wsporcze
  • konstrukcje nośne dachów hal do prowadzenia robót budowlanych w warunkach zimowych i w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

5 różnej długości pól, o długości od 1,25 m do 3,00 m, sprawia, że rusztowanie BOSTA 100 może być stosowane na różnych obiektach.

Systemowa szerokość rusztowania wynosi 1,01 m. Dzięki zastosowaniu wsporników można poszerzać rusztowanie i dostosowywać do wymogów obowiązujących w określonych warunkach. Wszystkie elementy stalowe są cynkowane ogniowo, drewno jest impregnowane w sposób zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych. 

Gwarantuje to dużą trwałość i wysoki standard bezpieczeństwa. Wiele elementów można również zastosować w rusztowaniach BOSTA 70 albo MODEX firmy HARSCO.