FASADOWE

BOSTA 70

Rusztowanie Bosta 70 spełnia wymagania norm PN-EN 12811-1, PN-EN 12810-1 i PN-EN 12810-2 oraz
uwzględnia postanowienia norm serii PN-M-47900. 

Rusztowanie Bosta 70 produkcji Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o. jest stalowym, ramowym rusztowaniem systemowym składającym się z systemowych elementów gotowych do użycia. Podstawą rusztowania są stalowe ramy ocynkowane szerokości 74 cm i wysokości 200 cm. Rama wyposażona jest w U-profil stalowy jako poprzecznica górna oraz rurę średnicy 48,3 mm jako poprzecznica dolna. U-profil służy do mocowania podestów rusztowaniowych, które jednocześnie są usztywnieniem poziomym rusztowania. Z tego powodu konieczne jest montowanie podestów w każdym polu rusztowania. Poprzecznica dolna zabezpiecza podesty przed ich wyjęciem w czasie eksploatacji. Usztywnienie pionowe rusztowania stanowią stężenia ukośne montowane w rusztowaniu. W rozdziale 3.0 tej instrukcji opisano wszystkie elementy rusztowania Bosta 70, wraz z elementami dodatkowymi stanowiącymi uzupełnienie podstawowego typu rusztowania, dzięki którym, możliwe staje się rozwiązanie indywidualne każdego nietypowego przypadku.

  • rusztowania fasadowe,
  • rusztowania przejezdne,
  • rusztowania wsporcze,
  • rusztowania osłonowe.

Pięć różnej długości pomostów od 1,25 m do 3,00 m. pozwala na wszechstronne dopasowywanie do kształtu obiektu. Przez zastosowanie wsporników poszerzających można poszerzyć powierzchnię roboczą poziomu rusztowania i dzięki wielu dodatkowym elementom idealnie ją dopasować do
pożądanej. Wszystkie części stalowe rusztowania są ocynkowane ogniowo, a elementy drewniane są zaimpregnowane. To gwarantuje długą żywotność elementów i wysoki stopień bezpieczeństwa. Wiele części systemu można bez problemów wykorzystywać z innymi systemami rusztowań Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o. jak Bosta 100 i Modex.

Certyfikat bezpieczeństwa