Projekty UE

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Mega” sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wartość projektu ogółem wynosi 191.255,34 zł brutto.


Firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Mega” sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Innowacyjny sprzęt zmniejszający czas realizacji i zwiększający bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych”. 

Celem projektu i jego zakładanym rezultatem jest wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie opartych o inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe – innowacyjne rusztowania i deskowania. Wymiernym efektem wdrażanej innowacji jest przede wszystkim podniesienie jakości świadczenia w obu grupach produktowych firmy (usługi budowlane i wynajem rusztowań), które będzie związane z możliwością wykorzystania rozwiązań przy budowie obiektów o bardzo zaawansowanych rozwiązaniach architektonicznych, co jest niemożliwe z tradycyjnymi rodzajami rusztowań.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu ogółem wynosi 6 740 145,77 zł brutto. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 2 465 906,99 zł.

 

www.mapadotacji.gov.pl